Implanty natychmiastowe, czy są od razu stabilne?

implanty natychmiastowe

W tradycyjnym sposobie implementacji zęba nałożenie obudowy protetycznej na wstawiony implant zazwyczaj nie odbywa się od razu po wszczepieniu implantu. 

W związku z czym, pacjent zmuszony jest funkcjonować przez jakiś czas bez pełnego uzębienia. Alternatywą są implanty natychmiastowe. 

Wiele osób uważa, że jedyną zaletą implantów natychmiastowych jest usunięcie dyskomfortu wynikającego z braku uzębienia. To nieprawda. Oprócz waloru estetycznego implanty natychmiastowe mają kilka innych właściwości m.in. 

  • skracają czas leczenia – przeprowadzenie zabiegu w ciągu jednej wizyty sprawia, że proces gojenia przebiega praktycznie o połowę krócej niż w przypadku kilku etapowej implantacji. 
  • zachowują pierwotny poziom kości, co zapewnia utrzymanie dziąseł na tym samym poziomie na którym znajdował się naturalny ząb.

Kiedy można zastosować implanty natychmiastowe? 

W zastosowaniu tego typu implantów kluczowe jest, przede wszystkim, zdrowie pacjenta: stan kości, jamy ustnej – liczba i typ brakujących zębów oraz czas jaki minął od ich utraty. 

Implantacja natychmiastowa – dla kogo?

Głównym wskazaniem do zastosowania implantów natychmiastowych są przednie (górne i dolne) zęby jednokorzeniowe. Wynika to nie tylko z obecności w tzw. strefie estetycznej, ale również z kształtu ich zębodołów. Po ekstrakcji zębów jednokorzeniowych, kształt pozostałych w szczęce zagłębień jest najbardziej zbliżony do optymalnego toru wprowadzenia implantu, co ma wpływ na ich dalszą stabilność. 

Od czego zależy powodzenie zabiegu?

Nawet jeśli pacjent posiada wszystkie wymienione wyżej predyspozycje uzasadniające zastosowanie implantów natychmiastowych, należy pamiętać o dodatkowych czynnikach, które również mają wpływ na powodzenie zabiegu. 

  • Usunięty ząb oraz pozostały po nim zębodół nie mogą wykazywać żadnych oznak zapalenia.
  • Sąsiadujące zęby również powinny być zdrowe. Jakiekolwiek ogniska infekcji tj. ziarniniaki, torbiele czy próchnica dyskwalifikują pacjenta do dokonania szybkiego zabiegu.
  • Zębodół powinien mieć odpowiednią wielkość. Jeśli będzie zbyt duży, nie zapewni dobrej stabilizacji przyszłemu implantowi.
  • Czynnikiem uniemożliwiającym wszczepienie implantów natychmiastowych jest też zbyt mała objętość kości. 


Choć implant jest sztucznym korzeniem zęba, wykonanym z bardzo sterylnych materiałów, co czyni go obojętnym dla naszego organizmu (oznacza to, że implant nie wymaga żadnej zgodność z biorcą, co jest wymagane np. w przypadku przeszczepu organów) najważniejsza okazuje się reakcja kości na wprowadzenia implantu. To jej właściwości w dużej mierze mają wpływ na powstawanie dojrzałej tkanki kostnej na powierzchni implantu, która jest oznaką zakończonej implantacji. 

Jeśli pacjent będzie stosował się do zaleceń lekarza po wykonaniu zabiegu, a sam zabieg przeprowadzony będzie z uwzględnieniem wszystkich wymienionych wyżej czynników.

Did you like this? Share it!

Szybki kontakt